Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Tryb działania

Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie w dni robocze od godziny 700 do 1730. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola.

RAMOWY PLAN DNIA
Lp.
Wymiar czasowy
Rodzaj zajęć
1.
co najmniej 1/5 czasu
zabawa dzieci; (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2.
co najmniej 1/5 czasu
 
 
w przypadku młodszych dzieci –
co najmniej 1/4 czasu
zajęcia na świeżym powietrzu; (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3.
najwyżej 1/5 czasu
zajęcia dydaktyczne; (różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);
4.
2/5 czasu
zajęcia według uznania nauczyciela; (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 
11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.
12. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 95.
13. W przedszkolu łącznie są cztery oddziały.

Pokaż informacje o artykule